Co hledáte?

Motostudent 2016 - část I.

 

ČÁST I:

  • 1. O soutěži
  • 2. Náš začátek

ČÁST II:

  • 3. Postup zpracování části MS1
  • 4. Průběh výroby prototypu

ČÁST I:

  • 5. Report ze závěru soutěže v Motorland Aragon


1. Soutěž Moto Student


Soutěž Moto Student je mezinárodní soutěž, do níž se můžou přihlásit univerzity z celého světa. Soutěž se zaměřuje na technické univerzity s vidinou podpory praxe a umožnění studentům práci na reálném projektu. Soutěž vyhlásila španělská nadace MEF – Moto Engineering Foundation společně s TechnoParkem MotorLand a mohli se jí účastnit studenti vysokých škol ze všech zemí ve dvou kategoriích. První kategorie měla na starosti výrobu motocyklu se spalovacím motorem spadající do motocyklů Moto3 a druhá kategorie měla za úkol vytvořit motocykl s elektromotorem. Více informací prezentují na svých stránkách www.motostudent.com

Cílem soutěže je jednak vyvinout silniční závodní motocykl, naplánovat vznik společnosti zabývající se jeho výrobou a výrobu samotnou, která je označovaná jako MS1. Druhým cílem soutěže je vyrobit prototyp závodního motocyklu, který odolá všem zkouškám soutěže Moto Student, tzv. část MS2. V průběhu akce se hodnotí různé aspekty, jako je akcelerace, brzdění, manipulace a odolnost. Při závěrečném hodnocení je nutné projekt MS1 nejprve prezentovat, následně v rámci MS2 uspět v jízdních zkouškách a nakonec se umístit v silničním okruhovém závodu. Soutěž se skládá ze dvou fází. V první fázi MS1 budou projekty posuzovány z průmyslového hlediska jako model podnikatelského projektu.


1: Prezentace MS1

Aspekty pro vyhodnocení jsou náklady, design, inovace, industrializace, projektování a prezentace. Před vstupem do druhé fáze MS2 bude motocykl testován za účelem zjištění jeho bezpečnosti a funkčnosti prostřednictvím různých statických a dynamických zkoušek, do kterých spadají technické kontroly a přejímky, kontroly brzd, různé výkonnostní zkoušky, vytrvalost a kontrola dynamických vlastností. Druhá fáze je ukončená závodem na okruhu znázorněném na obrázku.

Z každé zmíněné etapy je možné získat určitý počet bodů. Celkový bodový součet určí vítěze soutěže. Soutěž byla vyhlášena začátkem kalendářního roku 2015. Na vývoj a zkonstruování studentského závodního motocyklu má tým čas do začátku soutěžního hodnocení, které bude zahájeno 5. a ukončeno 9. října 2016. Celé závěrečné hodnocení soutěže se koná na závodním okruhu MotorLand Aragón ve Španělsku.
Vývoj studentského motocyklu je usměrněn zejména pravidly soutěže, provozuschopností vozidla a v neposlední řadě obecnými společenskými nároky na bezpečnost. Pravidla soutěže obsahují mnoho omezení, jakým způsobem může být určitá část motocyklu koncipována a následně vyrobena. Některé parametry jsou omezeny krajními hodnotami, ať už minimálními či maximálními. Některá omezení vycházejí také z povinného použití předepsaných komponentů. V letošním ročníku jsou povinné komponenty, které soutěžní týmy získávají od pořadatele v rámci zápisného je motor s převodovou skříní, přední a zadní brzdnou soustavu, ráfky a pneumatiky . Motor je sériovým motorem z modelu Honda CBR250R.

 


Mezi benefity, které studentům soutěž přináší, patří provedení skutečného projektu s opravdovými závazky, týmová práce, kompetence pracovníků, zacházení s omezeným rozpočtem, plnění časového harmonogramu a lhůt, spolupráce s firmami a institucemi, které jsou spojené s výrobou motocyklů, používání simulačního programu, který tým obdržel od pořadatelů.
 

2. Náš začátek


Pro zahájení projektu bylo nutné sestavit tým studentů, který dostal název CTU Lions a od pořadatelů obdržel závodní číslo 5. Projekt vznikl na základě registrace do čtvrtého ročníku soutěže Moto Student 2015/2016, která probíhala v období od 1.2.2015 do 31.5.2015.Nábor studentů do projektu

Tým studentů Fakulty dopravní ČVUT se přihlásil do první kategorie – motocykly se spalovacím motorem. Do registračního poplatku patří vstup a členství 7 členů týmu, vstup a pojištění na závodní trať pro všech 7 registrovaných členů, software CAD pro vývoj, a také komponenty, které musí být použity na výrobu prototypu. Mezi obdržené komponenty patří motor Honda CBR250R, sada předních a zadních pneumatik, sada předních a zadních ráfků, přední a zadní brzdiče včetně pump. V týmu je celkem 7 studentů Fakulty dopravní

ČVUT. Jan Šterba měl na starosti management a výpočty pomocí simulačních programů, Michal Růžička zpracoval design motocyklu, a to návrh, výkresy a inovaci. Dalším členem je Veronika Hegerová, jejíž úkolem byla publikace a propagace, cílem Michala Nehasila byl popis výrobních a industrializačních procesů. Šárka Jozová měla na starosti ekonomickou analýzu a finance. Úkolem Vojtěcha Ludvíka a Ondřeje Paprčky byla analýza a technické výpočty pomocí simulačních programů. Do konce března bylo nutné odevzdat formulář s designem motocyklu, poté následovala inovace projektu, která byla odevzdána na konci dubna, další část – finanční analýza se odevzdala na konci května. Dokument, který musel být odevzdán do poloviny července roku 2016 obsahoval tyto části:
- design motocyklu,
- analýza a technické výpočty pomocí simulačních programů,
- technická inovace projektu,
- popis výrobního a industrializačního procesu,
- ekonomická analýza vývoje a výrobního procesu.

Celý tým, který můžete vidět na obrázku.Tým CTU Lions

Pochopitelně dalším krokem, je nutnost výběru prostor, kde bude v průběhu školního roku prototyp postupně vznikat a kde bude možné se v rámci projektu scházet. Vzhledem k tomu, že Fakulta dopravní nedisponuje vlastními dílnami či prostory s vybavením, které by umožňovalo pracovat na takovéto stavbě, bylo nutné hledat i za hranicemi školy. Obrovskou podporou, bez které by projekt nemohl fungovat bylo rozhodnutí vedoucího projektu p. Ing. Firsta, že pro projekt dá k dispozici svou soukromou dobře vybavenou dílnu. V situaci, kdy byla platná registrace, zaplacen registrační poplatek, sestavený tým a slíbené prostory, mohlo se začít naplno pracovat! A je podzim 2015.
Vedoucím projektu je ing. Jiří First, který sídlí na Ústavu dopravních prostředků, který vede doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D
 

pokračování příště...

© 2019 Motoforza spol, s r.o. Foreveryone