Obchodní podmínky

společnosti MOTOFORZA, spol. s.r.o., IČO 49972421, se sídlem Troubsko, Luční 13, okres Brno-venkov, PSČ 664 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13697, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.motoforza.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MOTOFORZA, spol. s.r.o., IČO 49972421, se sídlem Troubsko, Luční 13, okres Brno-venkov, PSČ 664 41 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a  kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na webových stránkách www.motoforza.cz (dále jen „internetový obchod“) případně pokud je kupujícím podnikatel i prostřednictvím e-mailu či telefonního hovoru 
Ustanovení těchto obchodních podmínek, která slouží k ochraně spotřebitele, se nevztahují na případy, kdy kupujícím je podnikatel.
Ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Motoforza jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, nebo dodací adresa při dodání spediční službou, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí v místě prodejce.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny.
  6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Motoforza, Kupující dává Prodejci souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech a k případnému zasílání novinek.(viz ochrana osobních dat)
   7. Udělali jsme maximum, aby všechny ceny a informace na webových stránkách Prodejce byly aktuální. Nicméně, informace se mohou občas změnit v krátké době, takže si vyhrazujeme právo měnit specifikace a ceny na internetových stránkách bez předchozího upozornění. Ve vzácném případě, kdy se cena položky objednaná přes on-line shop změnila, budeme se snažit držet cena uvedenou v okamžiku objednání. Avšak v případech, kde je výrazné zvýšení nebo zpoždění podanou platbou a přijatou platbou, budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na nové ceně před přijetím platby. Pokud Kupující nebude souhlasit s novou cenou pak si Prodejce vyhrazuje právo odstoupit od transakce.
   8. Naše ceny nezahrnují náklady na dopravu, nezahrnují speciální příslušenství, instalaci, školení a další výhody, pokud není písemně dohodnuto jinak.
   9. Veškeré objednávky provedené se provádějí přednostně v tomto pořadí : e-shop, email, sms, telefonicky. Prodejce nenese odpovědnost za zpoždění nebo nezařazení objednávek do výroby v případě telefonické objednávky.


II. Doba dodání

  1. Termín dodání zboží bude zákazníkovi sdělen emailem/sms při potvrzení objednávky Prodejcem nebo se řídí obecnými dodacími termíny v nejčastějších otázkách (FAQ) nebo v závislosti na kapacitě sezonní výroby.
  2. Zboží je odesíláno balíkem s termínem dodání dle kurýrní služby (běžně do 24-48hodin). Za tento termín odpovídá kurýrní firma, nikoli provozovatel eshopu.
  3. Pokud zákazník požaduje dodání do ciziny, řídí se doba dodání a způsob úhrady hlavou III.
  4. Zboží se vždy snažíme dodat v co nejkratších možných termínech. Prodejce není zodpovědný za odškodnění jakékoli jiné ztráty nebo škody, kterou Kupující utrpěl nedodáním zboží.


III. Dodání zboží do zahraničí

  1. Dodávka v rámci Evropské unie:
        1. Zboží bude zákazníkovi dodáno výhradně platbou předem.
       2. Výrobky vyrobené v České republice dodané do jiného členského státu EU jsou v České republice osvobozeny od daně z přidané hodnoty a příjemce je povinen je v zemi určení uhradit.
        3. Doba dodání je závislá na zemi určení, viz podmínky České pošty a pošty v zemi určení.
        4. Je-li rychlejší dodání leteckou poštou, bude takto zásilka podána. Jinak nemůže být zboží zasláno.

        5. Pokud zákazník ze zahraničí platí za zboží předem na účet, musí se ujistit, že částka za zboží bude připsána na účet Prodejce v plné výši jako je na faktuře popř. proforma faktuře.
Toto zahrnuje veškeré bankovní poplatky za převod, které jsou zákazníkem povinně splatné. Částečná platba v důsledku nezaplaceným bankovním poplatkům bude mít za následek zpoždění a další náklady.
      6. Prodejce se se vždy snaží dodat zboží v co nejkratších možných termínech. Není zodpovědný za odškodnění jakékoli jiné ztráty nebo škody, kterou Kupující utrpěl nedodáním zboží.
      7. Prodejce dodá zboží ve lhůtách dohodnutých s vámi v okamžiku podání objednávky, někdy se ale může dodávka zboží zpozdit, což může být mimo naši kontrolu. Prodejce nezodpovídá za zpoždění třetí stranou. Jakékoliv termíny uvedené na dodávce zboží jsou pouze přibližné a Prodejce neručí za jakékoli ztráty, škody, náklady nebo výdaje způsobené zpožděním dodávky zboží. Prodejce Vás bude informovat o jakémkoli zpoždění a bude se snažit s Kupujícím dohodnout nový termín dodání. Pokud se Prodejce s Kupujícím nedohodnou na novém termínu dodání, pak bude mít Kupující možnost objednávku zrušit. V tomto případě má nárok na vrácení plné částky. Pokud je položka speciálně vyrobena pro Kupujícího a výroba byla již zahájena vyhrazuje si Prodejce právo odmítnout vrácení peněz, pokud by nebyl Prodejce schopen prodat položku v přiměřené lhůtě.
Ponecháváme si právo kdykoli zrušit objednávku v libovolném pořadí. Pokud byla platba provedena, budeme se snažit poskytnout plnou náhradu do 7 dnů.
      8. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího po potvrzení objednávky (kdy díl ještě není ve výrobě) budeme účtovat poplatek za manipulaci a přeskladnění ve výši 10 % z celkové objednávky.

       9. V případě, že zákazník nevyzvedne zboží z pošty v poštou stanovéné lhůtě a  zboží se vrátí zpět k Prodejci, prodejce nenese zodpovědnost na náklady za znovuposlání. V případě zrušení objednávky, bude účtovat poplatek za manipulaci a přeskladnění ve výši 50 % z celkové objednávky.


  2. Dodávka mimo Evropskou unii:
        1. Zboží bude zákazníkovi dodáno výhradně platbou předem.
        2.Výrobky vyrobené v České republice dodané do jiného členského státu EU jsou v České republice osvobozeny od daně z přidané hodnoty a příjemce je povinen je v zemi určení uhradit.
        3. Doba dodání je závislá na zemi určení, viz podmínky České pošty a pošty v zemi určení.
        4. Je-li rychlejší dodání leteckou poštou, bude takto zásilka podána.
        5. Pokud Kupující ze zahraničí platí za zboží předem na účet, musí se ujistit, že částka za zboží bude připsána na účet Prodejce v plné výši jako je na faktuře popř. proforma faktuře. Jinak nemůže být zboží zasláno.
      6. Prodejce se se vždy snaží dodat zboží v co nejkratších možných termínech. Není zodpovědný za odškodnění jakékoli jiné ztráty nebo škody, kterou Kupující utrpěl nedodáním zboží.

      7. Prodejce dodá zboží ve lhůtách dohodnutých s vámi v okamžiku podání objednávky, někdy se ale může dodávka zboží zpozdit, což může být mimo naši kontrolu. Prodejce nezodpovídá za zpoždění třetí stranou. Jakékoliv termíny uvedené na dodávce zboží jsou pouze přibližné a Prodejce neručí za jakékoli ztráty, škody, náklady nebo výdaje způsobené zpožděním dodávky zboží. Prodejce Vás bude informovat o jakémkoli zpoždění a bude se snažit s Kupujícím dohodnout nový termín dodání.

Pokud je položka speciálně vyrobena na zakázku pro Kupujícího (jako např. starší vzácné díly pro modely starší než 2015) a výroba byla již zahájena vyhrazuje si Prodejce právo odmítnout vrácení peněz, pokud by nebyl Prodejce schopen prodat položku v přiměřené lhůtě.

Ponecháváme si právo kdykoli zrušit objednávku v libovolném pořadí. Pokud byla platba provedena, budeme se snažit poskytnout plnou náhradu do 7 dnů.
      8. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího po potvrzení objednávky (kdy díl ještě není ve výrobě) budeme účtovat poplatek za manipulaci a přeskladnění ve výši 10 % z celkové objednávky.
 

  3. Odeslaná objednávka: 
Kupujícímu bude Prodejcem upravena tak, aby obsahovala poštovné a další náklady např. na dobírku a poté bude ke korektuře odeslána Kupujícímu proforma faktura ke schválení. Některé další položky jako haléřové vyrovnání, slevy nebo DPH mohou být také upraveny v závislosti na zemi určení a způsobu platby a dodání.

IV. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodejce obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, poštovní poukázkou nebo převodem na určený účet.

Prodejce nevrátí finanční prostředky za balné a poštovné.

Vrácení peněz se nevztahuje na díly ve, které byly ve výprodeji.

V. Práva a povinnosti Prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky a dodat na adresu Kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že Kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
  3. Prodejce má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  4. Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  5. Prodejce má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

VI. Práva a povinnosti Kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při potvrzení objednávky. Právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
  3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby. (v případě, že je zboží již ve výrobě, může být vrácení peněz Prodejcem odmítnuto, jedná-li se o díl, který bychom nebyly schopni v přiměřené lhůtě prodat. V dalším možném případě může být účtováno Prodejcem až 30% z celkové ceny objednávky pro pokrytí výdajů spojených s nadbytečnou výrobou (minimálně 500,-Kč). Pokud je zboží objednáno k vyzednutí osobně a zákazník nevyzvedne zboží, ani písemně nezruší objednávku do 3 dnů od data objednání, Prodejce může účtovat pokutu za opětovné naskladnění a manipulaci až ve výši 500,-Kč. V případě, že Kupující nevyzvedne zasílané zboží , bude mu zboží zasláno znovu dle smuvených podmínek s navýšením poštovného. Pokud se rozhodne objednávku zrušit, může mu Prodejce účtovat pokutu ve výši 500-2000,-Kč za nadbytečné náklady +  náklady na poštovné.


  4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

  5. Kupující je povinen zaslané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí !!!
(Pokud zjistíte nějaké poškození dílů v důsledku přepravy, ihned nahlašte dopravci, nejpozději do 24hod po převzetí - (Česká pošta).
Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, GLS, PPL, TNT, DHL, FEDEX, TOP TRANS, a další) Kupujícímu.
Kupující je povinen oznámit Prodejci bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
Jakékoliv nároky na poškozené, ztracené zboží, je nutné projednat s příslušnými kurýrními společnostmi Kupujícím. Prodejce nemůže nést zodpovědnost, a není schopna zpracovat veškeré nároky podané Kupujícím.


VII. Doprava zboží

  1. Poštovné za objednané zboží bude Kupujícímu sděleno při potvrzení převzetí objednávky a termínu dodání.
  2. Kupujícím je zboží :
        1. zasíláno na dobírku v tuzemském balíku spediční firmou, nebo
        2. zasíláno běžným způsobem spediční firmou při platbě předem, nebo na fakturu.
        3. předáno osobně v sídle prodejce, nebo
        4. předáno jiným způsobem dohodnutým v objednávce.

VIII. Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

  1. Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme doporučeným balíkem špediční firmou.
  2. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci.
  3. V jiném případě (např. při výměně dílu apod.) je poštovné a balné uplatňováno formou dobírky.
  4. Reklamované zboží opravíme nebo vyměníme do 30 dnů. Pokud oprava  ani výměna není možná, vrátíme částku v plné výši.  (jen při uznané reklamaci).

(pozn. v případě reklamace musí být řádně vyplněn a zaslán spolu s reklamovaným zbožím reklamační protokol, který je zákazníkovi poskytnut na vyžádání.)

IX. Slevy

  1. Automatické slevy:
        1. Jsou poskytovány automaticky.
  2. Speciální slevy:
        1. Jsou poskytovány na základě dohody.
        2. Výše slev závisí na výsledku posouzení klienta.
        3. Na uznání slev nevzniká právní nárok.
        4. Slevy nelze uznat zpětně.
        5. Přehled všech slev v záležitosti na předem domluvených podmínkách s Motoforza spol. s r.o.

X. Jiná ustanovení

  1. Prodejce nenese odpovědnost v případě, kdy Kupující naše zboží použije v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jeho použitím někomu způsobí škodu.
  2. Všechny nové díly Prodejce by měly být bez jakýchkoliv vad. Obdržíte-li je v méně než perfektním stavu, prosím, ihned nás informujte.

  3. Všechny díly z kompozitních materiálů jsou navrženy a vyrobeny pro soutěžní použití a jsou prodávány 'jako-bez záruky'. Celé riziko, pokud jde o kvalitu a výkonnost nese Kupující.

  4. Prodejce nebere žádnou odpovědnost za zneužití nebo nesprávné použití uživatelem.
(V případě technické podpory, jsme Vám plně k dispozici)

  5. Nebudeme akceptovat zodpovědnost za jakékoliv náklady spojené s neodbornou montáží včetně  záruky položky.

  6. Cílem Prodejce je zajistit, aby všechny informace na našich internetových stránkách byly správné. Nicméně, nemůžeme být odpovědní za (použití) zneužití uvedených informací.

  7. Pokud je Prodejci známo, žádné viry nejsou přítomny na jakýchkoliv webových serverech Prodejce. V nepravděpodobném případě, že je virus přítomen, nemůže být Prodejce odpovědný za jeho následky. Používání této webové stránky je  riziko a uvážení pro uživatele.

  8. Veškeré informace na těchto stránkách podléhají autorským právům Prodejce, pokud není uvedeno jinak.

XII. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2010 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.

Dne 01.01.2010 Motoforza spol. s r.o.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací